.:: Kho V?t Tu ::.
�ang t?i d? li?u ...

Báo giá kìm các loại


tin tức

www.khovattu.vn

Tên hàng

Kích cỡ

Đơn giá

Mở nước răng 10" sư tử

25cm

40.000

Mở nước răng 12" sư tử

30cm

54.000

Mở nước răng 14" sư tử

35cm

60.000

Mở nước răng 18" sư tử

45cm

85.000

Mở nước răng 24" sư tử

60cm

135.000

Mở nước răng 36" sư tử

90cm

242.000

Kìm điện 5"

125mm

15.000

Kìm điện 6"

150mm

26.500

Kìm điện 7"

175mm

31.000

Kìm điện 8"

200mm

35.000

Kìm nhọn 5"

125mm

15.000

Kìm nhọn 6"

150mm

22.500

Kìm nhọn 7"

175mm

27.000

Kìm nhọn 8"

200mm

29.500

Kìm cắt 5"

125mm

15.000

Kìm cắt 6"

150mm

23.500

Kìm cắt 7"

175mm

28.000

Kìm cắt 8"

200mm

30.500

Kìm mỏ quạ 10" loại 1

25cm

52.000

Kìm mỏ quạ 11" loại 1

30cm

68.000

Kìm 2 lỗ 8"

20cm

26.000

Kìm 2 lỗ 10"

25cm

36.500

Kéo cắt cành L2 930 cán nhung đen

25cm

40.000

Kéo cắt cành 8YTB - USA

25cm

35.000

Kéo cắt cành 7YTB - USA

25cm

33.000

Kéo cắt cành 10" sư tử cán sắt trắng

25cm

55.000

Kéo cắt cành 102

25cm

34.000

Kéo cắt cành 906

25cm

34.000

Kéo cắt dây A1

1-1T

8.400

Kéo cắt dây A2

2-9F

7.900

Kéo cắt dây A3

3-8F

7.300

Kéo cắt dây đại lớn

30cm

26.000

Kéo cắt dây đại trung

25cm

19.000

Kéo cắt dây đại nhỏ

20cm

14.000

Chú ý: Đối với Khách hàng là Đại lý, Dự án liên hệ để được chiết khấu

�? g? m? ngh?  | How to start a blog  | Lap Gmail  | Dang ki Facebook

CH�O M?NG B?N �� �?N V?I KHOVATTU.VN!

KHOVATTU.VN MUA S?M ONLINE, KH?I LU?NG L?N - CHI?T KH?U CAO.