.:: Kho V?t Tu ::.
�ang t?i d? li?u ...

Báo giá tổng hợp thiết bị điện


tin tức

www.khovattu.vn

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ Ổ CẮM, CÔNG TẮC S19-SINO

Mặt 1,2,3, S19

Cái

8750

Mặt 4 S19

Cái

14245

Mặt 5,6 S19

Cái

14245

Ổ cắm đôi S19

Cái

33600

Ổ cắm đôi +1,2 lỗ S19

Cái

38920

Ổ cắm đơn 3 chấu S19

Cái

35420

Hạt công tắc 2 chiều S19

Cái

12950

Hạt đèn báo S19

Cái

12950

Hạt tivi S19

Cái

27720

Hạt điện thoại S19

Cái

40740

Hạt điện thoại 8 dây S19

Cái

49280

Hạt 20A

Cái

46970

Hạt chiết áp đèn S19

Cái

78540

Hạt chiết áp quạt S19

Cái

83930

Át đơn 10 -25A S19

Cái

43960

Át đơn 32 -40A S19

Cái

47460

Át đơn 50 - 63A S19

Cái

61460

Át đôi 10 -25A S19

Cái

88200

Át đôi 32 - 40A S19

Cái

95200

Át đôi 50 -63A S19

Cái

122500

DÂY TRẦN PHÚ

Dây 1x1

Mét

2897

Dây 1x1,5

Mét

4199

Dây 1x2,5

Mét

6859

Dây 1x4

Mét

10630

Dây 1x6

Mét

15618

Dây 2x0,7

Mét

4864

Dây 2x1,0

Mét

6878

Dây 2x1,5

Mét

9414

Dây 2x2,5

Mét

15124

Dây 2x4

Mét

23294

Dây 2x6

Mét

33459

BÓNG COMPAC

7W xoắn

Bóng

34463

11W

Bóng

29400

11W xoắn

Bóng

35900

15W

Bóng

35900

15W xoắn

Bóng

37800

20W

Bóng

40100

20W xoắn

Bóng

41500

26W

Bóng

61000

30W

Bóng

65000

40W

Bóng

97000

50W

Bóng

111500

Bóng tròn, nấm các loại

Bóng

13400

Bóng 200W

Bóng

19800

Bóng 1m2 rạng đông

Bóng

18800

Bóng 0m6 Rạng đông

Bóng

16400

Đèn học Rạng đông

Đèn

97000

Bóng 1m2 Philips

Bóng

18000

Bóng 0m6 Philips

Bóng

16600

Đui điện tử 40W,20W Rạng đông

Cái

33704

Máng 1m2 Rạng đông

Cái

33600

Máng 0m6 Rạng đông

Cái

25000

Máng dẹt Rạng đông 1m2

Cái

27800

Máng dẹt Rạng đông 0m6

Cái

24500

Cầu dao 15A

Cái

17888.2

Cầu dao 20A

Cái

23757.6

Cầu dao 30A

Cái

27194.2

Cầu dao 30A đảo

Cái

32881.2

Cầu dao 60A

Cái

56353

Cầu dao 60 A đảo

Cái

66589.6

Cầu dao 3 pha 30 A

Cái

43221.2

Cầu dao 3 pha 30A đảo

Cái

53457.8

Cầu dao 3 pha 60A

Cái

85822

Cầu dao 3 pha 60A đảo

Cái

104227

Cầu dao 3 pha 100A

Cái

249194

Cầu dao 3 pha 150A

Cái

305030

Bảng điện đơn

Cái

26522.1

Bảng điện đôi

Cái

35693.7

Ổ cắm đơn

Cái

5480.2

Ổ cắm đôi

Cái

9492.12

Ổ cắm ba

Cái

13824.6

Ổ cắm + Công tắc

Cái

8427.1

Phích nối 3 ra 2

Cái

4818.44

Phích 3 chạc

Cái

11343

Phích K2

Cái

3856.82

Phích K4

Cái

3360.5

Cầu chì 5A

Cái

4580.62

Công tắc đơn

Cái

4590.96

Công tắc kép

Cái

7227.66

Quạt thông gió 12

Cái

152000

Quạt thông gió 15/1 chiều

Cái

182000

Quạt thông gió 15/2 chiều

Cái

187000

Quạt thông gió 20/1 chiều

Cái

189000

Quạt thông gió 20/2 chiều

Cái

194000

Quạt thông gió 25/1 chiều

Cái

196000

Quạt thông gió 25/2 chiều

Cái

201000

Quạt thông gió 30/1 chiều

Cái

265000

Quạt thông gió 30/2 chiều

Cái

275000

Quạt hút thẳng lên trần 15

Cái

205000

Quạt hút ra ống ngang 15

Cái

210000

Quạt hút thẳng lên trần 20

Cái

210000

Quạt hút ra ống ngang 20

Cái

220000

Quạt hút thẳng lên trần 25

Cái

220000

CÔng tơ 5/20 Việt Nam

Cái

140000

CÔng tơ 5/20 kiểm định Bắc C

Cái

150000

CÔng tơ 5/20 kiểm định Hà

Cái

175000

BẢNG GIÁ Ổ CẮM, CÔNG TẮC S18-SINO

Mặt 1,2,3 S18

Cái

7840

Mặt 4 S18

Cái

10934

Mặt 5,6 S18

Cái

11165

Ổ cắm đôi S18

Cái

31220

Ổ cắm đôi +1,2 lỗ S18

Cái

30450

Ổ cắm đơn 3 chấu S18

Cái

29260

Ổ cắm đôi 3 chấu S18

Cái

39900

Ổ cắm ba S18

Cái

38346

Ổ cắm đơn S18

Cái

20650

Hạt công tắc 1 chiều

Cái

5950

Hạt công tắc 2 chiều

Cái

10500

Hạt đèn báo S18

Cái

10626

Hạt Tivi S18

Cái

26040

Hạt điện thoại S18

Cái

32060

Hạt điện thoại 8 dây S18

Cái

42350

Hạt 20 A

Cái

42350

Hạt chiết áp đèn S18

Cái

65660

Át đơn 10-40A S18

Cái

36640

Át đơn 50-63A S18

Cái

57760

Át đôi 10-40A S18

Cái

73600

Át đôi 50-63A S18

Cái

112000

At 3 pha 6-40A S18

Cái

138550

At 3 pha 50-63A S18

Cái

152150

Tủ át 2,3,4

Cái

76400

Tủ át 6

Cái

120800

Tủ át 9

Cái

190400

Tủ 2/4 át

Cái

77700

Tủ 3/4 át

Cái

100800

Tủ 4/8 át

Cái

153300

Tủ 8/12 át

Cái

202400

Chú ý: Đối với Khách hàng là Đại lý, Dự án liên hệ để được chiết khấu

�? g? m? ngh?  | How to start a blog  | Lap Gmail  | Dang ki Facebook

CH�O M?NG B?N �� �?N V?I KHOVATTU.VN!

KHOVATTU.VN MUA S?M ONLINE, KH?I LU?NG L?N - CHI?T KH?U CAO.